Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Sotning och kaminer Stockholm  
Brandskyddskontroll
Vid brandskyddskontrollen kontrolleras förbränningsanläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Efter kontrollen dokumenterar och meddelar den som utfört kontrollen vad som kontrollerats och vad som framkommit vid kontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.
Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet
  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) föreskriver. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 4 eller 8 år.
 
Senast publicerad: 170221 | Powered by SiteSmart