Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
 

Elda rätt i din kamin

Publicerades 2013-10-09 14:02 av 

Här kommer några tips på hur du eldar rätt i din kamin.

Kolla in detta klipp från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här sammanfattar de bar vad man ska tänka på.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-HBvEafxmZ4

Du kan använda alla typer av ved såsom björk, tall, gran, ek, bok, alm, al, asp, fruktträd osv. Veden ska vara kluven, och inte i för stora delar (se rekommendation längre fram i anvisningen).
För att man ska kunna elda rätt krävs att veden är torr, dvs. under 20 % fukthalt. För att få ved så torr krävs avverkning i feb-mars, sedan torkning under tak över vår och sommar där luften fritt kan blåsa igenom vedhögen.

En luftad vedbod är en perfekt förvaringsplats, och med de nya byggreglerna för ”friggebodar” kan en vedbod lätt rymma flera års vedbehov. Delas vedboden dessutom in i årsavverkad samt fjolårsavverkad ved så är det lätt att elda ved som faktiskt torkat i två säsonger. Det är inte säkert att veden torkar ordentligt en rå, regnig och mycket fuktig sommar.

Förvara ALDRIG veden under presenningar eller direkt på marken. Fukt hindras effektivt att avdunsta från veden och torkningstiden förlängs eller avstannar helt. Risken för röta i veden ökar och risken för mögelsporer ökar. Tänk på att aldrig förvara veden mot en vägg då fukten i veden kan ge rötskador på väggmaterialet. Ta alltid in några dagars vedbehov i huset för att torka ur ytfukten, då uppnås en ännu bättre förbränning.

Om veden inte nått rätt fukthalt, under 20 %, kommer en stor del av vedens energiinnehåll att gå åt för att koka bort vattnet som finns i veden, du får inte bara en låg verkningsgrad genom att elda ”sur” ved utan en kamin som släpper ut svart eller gulaktig rök i närområdet, ökande risk för tjärbeläggningar i kamin och skorsten och därmed också risk för skorstensbrand, s.k. soteld, samt en kamin som sotar betydligt mer på glaset. Du kommer också att få sura grannar om du eldar på det viset och ett eventuellt nyttjandeförbud från kommunen.

Tips!
Kontrollera om veden är torr genom att slå två vedträn mot varandra. Ett sjungande/klangliknande ljud ska uppstå. Ett annat alternativ är att stoppa ett vedträ i en tät plastpåse i ett rumstempererat rum i några timmar, om det bildas imma på plastpåsens insida är vedträet inte tillräckligt torrt.

En av de viktigaste sakerna att tänka på är hur mycket ved du stoppar in i kaminen samt hur länge du eldar. Ett bra riktmärke är att inte elda mer än 2,5 kg ved/timme. 

 

Tillbaka
Bloggarkiv
 
 
Senast publicerad: 170221 | Powered by SiteSmart