Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Sotning och kaminer Stockholm  

 


 

 

 

Alla tjänster har tagits över av Säker Eld. Så är du i behov av OVK i Stockholm klicka här


OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det är tänkt. Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1 273), som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske. Vid den första besiktningen kontrolleras:
  • att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
  • att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
  • att ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden.
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.
Fyra steg till bättre inomhusmiljö:
Ventilationskontroll. Först besiktigas ventilations anläggningen. Eventuella brister och felaktigheter skrivs ned i ett protokoll.
Åtgärder. Vi på Sweep åtgärdar de brister som blivit påtalade vid ventilations kontrollen. Kanalsystem rengörs, trasiga kanaler byts ut och kompletteringar görs.
Injustering. Efter ingrepp i ventilationssystemet måste luftflöden ställas in. En ventilations anläggning med balans i systemet värnar om ett gott inomhusklimat.
Efterbesiktning och kontroll. När alla moment är gjorda enligt ventilations kontrollantens protokoll skall behörig besiktningsman komma för efterbesiktning. Då kontrolleras att åtgärderna är utförda enligt gällande normer.

Vi hjälper dig såklart med alla fyra stegen!

 
Senast publicerad: 170221 | Powered by SiteSmart