Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Sotning och kaminer Stockholm  
Sotning av eldstäder. Vi utför alla sorters sotningar av eldstäder och imkanaler från storkök. Våra sotare arbetar i hela Stockholms län. Sotning sker per automatik med avisering från oss då du valt oss som sotare eller om du har din fastighet belägen i Stockholm, Järfälla, Sollentuna och Ekerö kommuner.
Då vi är ett miljöcertifierat företag enligt standard ISO 14001, har våra utbildade sotare särskild fokus på brandsäkerhet, funktion och miljöhänsyn.
Sot och restprodukter transporteras bort för hantering på miljöstation. Sotning av eldstäder bör utföras av utbildade sotare för den bästa optimering och säkerhet vid eldning.
Sotning av eldstäder sker idag endast en gång vart fjärde år enligt riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vår rekommendationer är att sotare bör sota 1 gång per år då eldstaden används frekvent under eldningssäsong.

 
Senast publicerad: 170221 | Powered by SiteSmart