Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan
Sotning och kaminer Stockholm  
Sotare med Torr-is blästring. Sweep utför tjänster till industrier, byggbranscher, restauranger, varv och livsmedelsindustrin. I dessa miljöer fungerar endast det bästa och då är torr-isen ett utmärkt alternativ.
 
Vad är Torr-is? Torr-is blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod som inte erfodrar kemikalier. Torr-is som är koldioxid i fast form blästrar ytorna rena genom att pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan. När pelletsen blir varm expanderar den 530 gånger och smutsen faller bort av gasexpansionen. Torr-is lämpar sig mycket bra till föroreningar som sot, fetter, oljor, oxidskikt, lim, lack, sockeravlagringar, plast och gummirester. Torr-is lämpar sig även för blästring av båtskrov inför sjösättning.
Därför använder Sweep Torr-is blästring;
  • Inga restprodukter -isen övergår till gasform
  • Miljöanpassad metod -inga kemikalier används eller lösningsmedel.
  • Ingen maskering behövs -skonsam metod som ej skadar känsliga delar.
  • Torr metod -inga vätskor eller vatten används då isen består av gas.
 
Senast publicerad: 170221 | Powered by SiteSmart